تعبیر خواب » ت

تعبیر خواب ایران حافظ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

تعبیر خواب آب دهان (تف)

تعبیر خواب آب دهان (تف)

اگر در خواب دید که آب دهان بی اندازد تعبیر بر آن دارد که حرفی بزند که درست و صحیح نیست و  اگر آب دهان را در مسجد انداخته باشد تعبیر بر آن دارد که صحبت او در مورد موارد دینی می باشد. هرجا که آب دهان انداخت در رابطه با موضوعات مخصوص به آن مکان صحبت خواهد کرد. اما اگر آب دهان بر دیوار اندازد تعبیر بر آن دارد که مالی را برای رضای خدا مصرف می کند اما اگر آب دهان را بر زمین اندازد تعبیر بر خرید ملک و باغ دارد. البته برخی انداختن آب دهان بر دیوار را تعبیر بر شکستن پیمان و یا قسم دروغ دانسته اند.

تعبیر خواب آب دهان (تف) از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر آب دهانش در خواب گرم باشد تعبیر بر طول عمر او دارد. اما اگر آب دهان او سرد باشد تعبیر بر مرگ خواهد داشت. اگر زرد باشد تعبیر بر کسالت دارد اما اگر سیاه باشد تعبیر بر ناراحتی و غصه دارد. اگر آب دهان او خشک باشد تعبیر بر فقر و بی پولی دارد اگر در خواب آب دهان از دهان او بیرون آمده و لباس او کثیف نشود تعبیر بر یک علم دارد و اگر آب دهان خونی باشد تعبیر بر علمی دارد که  باطل است. اگر بیماری در خواب آب دهان به زمین افکند تعبیر بر شفا و سلامت او دارد. اما اگر خلط از گلو بیرون آورد و با آستین لباس آن را پاک کند تعبیر بر صرف مال خود در راه همسر و فرزند دارد.

تعبیر خواب آب دهان (تف) از دیدگاه جابر مغربی

اگر در خواب دید بر او آب دهان اندازند تعبیر بر آن دارد که به خاندان او طعنه زنند اما اگر تف خونی باشد تعبیر بر حرام خواری و دروغ گویی او دارد.

خواب دیدم آب دهانم می ریزد ، خواب ریختن آب دهان دیدم ، خواب دیدم تف کردم توی صورت کسی


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن
تبلیغات متنی : - رپورتاژ
Copyright © 2011 - 2024 | All Rights Reserved | نقشه سایت | تبلیغات