تعبیر خواب » ل

تعبیر خواب ایران حافظ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

تعبیر خواب لباس بارانی

تعبیر خواب بارانی
تعبیر خواب (لباس) بارانی

تعبیر خواب بارانی (لباس بارانی) از دیدگاه محمد بن سیرین

اگر فرد در خواب ببیند که با بارانی نزد شاه حضور دارد تعبیر بر آن است که نیکویی و ستایش وی بر مردم آشکار خواهد شد.

تعبیر خواب لباس بارانی از دیدگاه ابراهیم کرمانی

جنس بارانی خیلی مهم نیست اما اگر به رنگ سبز باشد تعبیر نیکو دارد و اگر به رنگ زرد باشد تعبیر بر بیماری و ناراحتی دارد.

اگر فرد در خواب بارانی به رنگ کبود ببیند تعبیر بر گناه و اشتباه دارد. .اما اگر بارانی سفید باشد تعبیر بر آن است که از جایی به آن فرد خیر و برکت خواهد رسید.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن
تبلیغات متنی : - رپورتاژ
Copyright © 2011 - 2024 | All Rights Reserved | نقشه سایت | تبلیغات