تعبیر خواب » ک

تعبیر خواب ایران حافظ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

تعبیر خواب غلام

تعبیر خواب غلام یا تعبیر خواب کلفت یا تعبیر خواب کنیز یا تعبیر خواب نوکر

تعبیر خواب کلفت از دیدگاه محمدبن سیرین

اگر فردی در خواب ببیند که غلام شخصی شده است ، تعبیر بر آن است که از کاری سخت رنجور گردد.

تعبیر خواب نوکر از دیدگاه جابر مغربی:
دیدن غلام در خواب تعبیر پادشاهی و شادی دارد.

تعبیر خواب غلام از حضرت امام جعفر صادق :
اگر غلام یا کنیزک فروختید نیکو است و اگر بخرید خلاف آن خواهد بود.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن
کانال تلگرام
Copyright © 2011 - 2019 | All Rights Reserved | نقشه سایت