تعبیر خواب » ز

تعبیر خواب ایران حافظ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

تعبیر خواب آب زمزم

تعبیر خواب آب زمزم از دیدگاه خالد بن علی بن محد العنبری

اگر در خواب آب زمزم خورد تعبیر بر رفع نیازها و خواسته ها و سلامت یافتن و رهایی از بیماری دارد.

تعبیر خواب آب زمزم از دیدگاه محمد بن سیرین

اگر در خواب ببیند که از زمزم آب می خورد تعبیر بر آن دارد که چیزی را که گم کرده است خیلی زود پیدا کند.

خواب آب زمزم دیدم، خواب دیدم در حال نوشیدن از آب زمزم هستم، خواب دیدم از آب زمزم مینوشم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب آب زلال

آب زلال
آب زلال

تعبیر خواب آب زلال از دیدگاه حضرت یوسف

اگر در خواب آب روشن ببیند تعبیر بر مال و دولت دارد.

تعبیر خواب آب زلال از دیدگاه علامه مجلسی

بسیار پیش آمده که در خواب آب زلالدیده ام و بعد از آن به دانشی رسیده ام.

تعبیر خواب آب زلال از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب آب روشن و صاف و زلال ببیند تعبیر بر خوشحالی و مسرت و فزونی عمر دارد.

تعبیر خواب آب زلال از دیدگاه لیلا برات

اگر در خواب اب زلال و تمیز دید تعبیر بر سربلندی و موفقیت در امور دارد.

تعبیر خواب آب زلال از دیدگاه آنلی بیتون

اگر در خواب آب زلال دید تعبیر بر خوشبختی و سعادتمندی دارد که با خوشحالی حاصل شود. اگر در خواب از آب زلال بخورد تعبیر بر آن دارد که آرزوها و خواسته های قلبی اش برآورده شود.

تعبیر خواب آب زلال از دیدگاه لوک اویتنهاو

اگر در خواب اب روشن و زلال دید تعبیر بر شفافیت دارد. آبی با چنین خاصیتی توانایی پاکسازی و غسل دادن روح را خواهد داشت و چنین آبی کاربرد آینه را نیز دارد و تعبیر بر ان دارد که فردی که خواب را می بیند فارغ از گیج شئن در مشکلات و سختی ها می باشد. در کل دیدن آب زلال تعبیر بر خوشحالی دارد.

خواب آب زلال دیدم، خواب دیدم سنگی در آب زلال انداختم، خواب افتادن در آب زلال دیدم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب آشغال

آشغال
آشغال

تعبیر خواب آشغال از دیدگاه محمد بن سیرین

اگر در خواب زباله و آشغال ببیند تعبیر بر پیروزی عظیم برای او دارد. اگر در خواب ببیند در میان آشغال ها در جستجوی چیزی است و نتواند که آن را بیابد تعبیر بر ان دارد که به خاطر عدم دقت و سهل انگاری هایش به مشکل بزرگی برخواهد خورد. اگر در میان آشغال پول یافت تعبیر بر آن دارد که کیف پول او توسط سارقین ربوده خواهد شد. اگر خود را دید که در میان زباله ها افتاده باشد تعبیر بر موفقیت های فراوان در زندگی دارد که برای او مزلوب نمی باشند. اگر آشغال و تفاله ببیند تعبیر بر کثرت یافتن ثروت او دارد.

تعبیر خواب آشغال از دیدگاه آنلی بیتون

اگر در خواب زباله و آشغال دید تعبیر بر مدیرت نادرست امور زندگی دارد که موجب بی سرو  سامانی معیشت او شود.

تعبیر خواب آشغال از دیدگاه لیلا برات

اگر در خواب آشغال دید تعبیر بر آن دارد که به طرز تعجب برانگیزی زندگی اش بی سر و سامان می باشد.

خواب دیدم آشغال در دست دارم، خواب آشغال انداختن دیدم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن
تبلیغات متنی : - رپورتاژ
Copyright © 2011 - 2024 | All Rights Reserved | نقشه سایت | تبلیغات