تعبیر خواب » ه

تعبیر خواب ایران حافظ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

تعبیر خواب به هوش آمدن

تعبیر خواب به هوش آمدن از دیدگاه آنلی بیتون

اگر در خواب ببیند که او کسی را به هوش می آورد تعبیر بر آشنایی با افراد جدید و دست یابی به مقام و پست های بالا می باشد.

اگر در خواب ببیند سایرین او را به هوش می آورند تعبیر بر آن دارد که ضرر مالی خواهد داشت که البته می تواند آن را جبران کند.

خواب به هوش آمدن دیدم، در خواب خود دیدم که به هوش آمدم، خواب هوشیار شدن دیدم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب آب و هوا

آب و هوا
آب و هوا

تعبیر خواب آب و هوا از دیدگاه محمد بن سیرین

اگر هوا را به رنگ سرخ دید تعبیر بر قتل دارد. اگر هوا را به رنگ سبز ببیند تعبیر بر فراوانی نباتات و غله و گیاهان دارد. اما اگر هوا را گرد و غبال آلود و سرد ببیند تعبیر بر آن دارد که سلطانی دیگر در ان منطقه بیاید که به مردم آن منطقه رنج و سختی روا دارد.

تعبیر خواب آب و هوا از دیدگاه آنلی بیتون

اگر در خواب آب و هوای آن منطقه را ببیند تعبیر بر آن دارد که حوادث ناخشایندی برای او اتفاق می افتد. اگر در خواب آب و هوا را گرم ببیند تعبیر بر ان دارد که رنجی میکشد که ان رنج به خاطر اشتباهی است که انجام داده است. اما اگر در هوای سرد باشد تعبیر بر ایجاد اختلاف در روابط خانوادگی و یا شغلی دارد. اگر در خواب رطوبت هوا ببیند تعبیر بر ان دارد که در مورد آینده خوشبین می باشد که البته اشتباه است و در آینده شانس از او روی برمی گرداند.

تعبیر خواب آب و هوا از دیدگاه کتاب سرزمین رویاها

اگر در خواب اب و هوا را خوب ببیند تعبیر بر آن دارد که در تمامی موارد زندگی ایمن باشد. اما اگر آب و هوا را بد ببیند تعبیر بر خبرهای ناخشنود کننده دارد و اگر باد شدید بوزد تعبیر بر رفاقتی بسیار عطیم دارد. اما اگر آبو هوا طوفانی باشد تعبیر بر ان دارد که دشمن های او قصد شکست دادن او را دارند. اگر آب و هوا را بارانی ببیند تعبیر بر ان دارد که خبری به او برسد که به موجب آن ناراحت شود.

خواب آب و هوا دیدن ، خواب دیدم داخل آب و هوای بارانی هستم، خواب آب هوای خشک و گرم دیدم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن
تبلیغات متنی : - رپورتاژ
Copyright © 2011 - 2024 | All Rights Reserved | نقشه سایت | تبلیغات