تعبیر خواب » س

تعبیر خواب ایران حافظ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

تعبیر خواب بنا

تعبیر خواب بنا از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

بنا و ساختمان اگر در خواب دیده شود تعبیر بر آرزو و خواسته ها دارد وبه اموری دلالت دارد که با هوا و هوس انجام خواهد شد و در انجام آنها از دور اندیشی و تفکر استفاده نمی شود. بنا را به هر شکلی ببیند تعبیر بر شناخت فرد از خود دارد و البته احتمال اینکه این شناخت نا صحیح باشد نیز می باشد.

خواب یک بنای تاریخی دیدم، خواب بنا دیدم، در خواب بنایی را تخریب کردم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب برج (ساختمان)

تعبیر خواب برج از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن برج در خواب تعبیر بر شخصیت دارد و معنی آن فردی است که دارای جایگاه بالا و ارج و قرب می باشد. اگر فرد در خواب از پایین به بالای برجی نگاه کند تعبیر بر آن است که آن فرد در برابر فردی قوی احساس ضعف می کند و توان مقابله با او را نخواهد داشت. اما اگر از بالای برج فرد به پایین نگاه کند تعبیر بر آن است که او توفیقاتی را به دست خواهد آورد. این توفیق به دست آمده بسیار مهم است اما اهمیت آن را فرد اندک اندک خواهد فهمید و نتایج آن نیز اندک اندک در زندگی اش نمایان خواهد شد. اگر در خواب برجی را ببیند که ویران شده تعبیر بر شخصیت از بین رفته و خرد شده خواهد داشت. اگر در خواب ببیند خودش بر روی برج بوده و یا بداند که برج متعلق به اوست و برج ویران شود تعبیر بر این دارد که شخصیت او خرد خواهد شد اما اگر در خواب ببیند که فردی دیگر بر روی برج باشد تعبیر بر آن است که او درگیر ناراحتی خواهد شد که این ناراحتی بیشتر به خاطر آبرو می باشد و ضرر مالی چندانی را ندارد.

تعبیر خواب برج از دیدگاه آنلی بیتون

اگر در خواب خود را در حال بالا رفتن از برج ببیند تعبیر بر آن است که به حاجت دل خود خواهد رسید و رویاهایش تعبیر خواهند شد. اما اگر در خواب در حال پایین آمدن از برج باشد و یکهو برج نابود شود تعبیر بر ناراحتی دارد. اگر فردی که خواب می بیند نیازمند باشد و در خواب از برج بالا رود تعبیر بر آن است که اوضاع مالی او رو به بهبود خواهد داشت و اگر خانمی در خواب ببیند که در حال بالا رفتن از برج می باشد تعبیر بر آن است که اگر غرور خویش را کنار نهد می تواند در امور موفق شود.

تعبیر خواب برج از دیدگاه کتاب سرزمین رویاها

اگر فردی در خواب یک برج را ببیند تعبیر بر خوشبختی خواهد شد که ادامه دار و طولانی مدت می باشد.  اگر برج در خواب بسیار بلند باشد تعبیر بر آن است که دارای طول عمر بالایی خواهید بود. اگر فرد در خواب ببیند در حال بالا رفتن از یک برج است تعبیر بر آن است که مسائل و مشکلات را پشت سر خواهد گذاشت و از آنها ایمن خواهد بود اما در این راه مقداری مال از دستش می رود. اما اگر در خواب ببیند که دارد از یک برج به سمت پایین می رود تعبیر بر آن است که خواسته و مراد او اجابت نخواهد شد.

اگر در خواب ببیند که سایرین داخل برج باشند تعبیر بر ناراحتی و اندوه دارد. اگر برجی که در خواب می بیند قلعه نظامی باشد تعبیر بر آن است که در برابر دشمنان و مخالف ها به سادگی مقاومت می کند. اگر از بالای برج توپی شلیک شود تعبیر بر این دارد که به او خیانت خواهد شد. اگر ببیند که توپپی در بالای برج است و سرباز ها در حال ریختن باروت در توپ می باشند تعبیر شانس دارد. اما اگر برج ناقوس کلیسا باشد تعبیر بر آن است که حادثه ناگواری روی خواهد داد که شما از آن حادثه غافلگیر خواهید شد. اما اگر برج نیمه ویران در خواب دیده شود تعبیر بر آن دارد که فرد شغل خویش را از دست خواهد داد.

خواب برج بسیار بلندی دیدم، خواب دیدم از بالای برج پریدم، خواب برج دیدم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب آتش زنه

آتش زنه
آتش زنه

تعبیر از دیدگاه محمد بن سیرین

اگر در خواب سنگ آتش زنه ببیند و چون این سنگ ها دوتا باشند تعبیر بر دو شریک دارد که خصوصیات یکی از آنها سخت دل و دیگری شجاع و قدرتمند است و هر دو مردم را دعوت خواهند کرد به سربلندی و شرافتمندی و انجام امور با اهمیت.

تعبیر از دیدگاه امام جعفر صادق (ع)

اگر در خواب ببیند که با آتش زنه موفق نشود آتش بسازد تعبیر بر آن دارد که برای کسب ثروت تلاش کند اما نتواند که به دست آورد.

تعبیر از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر در خواب دید که با آتش زنه آتش بسازد تعبیر بر آن دارد که خیر او به مردم برسد، اگر عالم است از علم او به مردم برسد، اگر تاجر باشد به مردم نیکی کند و اگر از مال دنیا چیزی ندارد و فقیر باشد با اخلاق نیکو به مردم سود برساند.

خواب آتش زنه دیدم ، در خواب دو سنگ آتش زنه در دست داشتم، خواب دیدم با آتش زنه آتش روشن میکنم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن
تبلیغات متنی : - رپورتاژ
Copyright © 2011 - 2024 | All Rights Reserved | نقشه سایت | تبلیغات