تعبیر خواب » آرواره

تعبیر خواب ایران حافظ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

تعبیر خواب آرواره

آرواره
آرواره

تعبیر خواب از دیدگاه آنلی بیتون

اگر در خواب آرواره زشتی را دید تعبیر بر آن دارد که رفیقان نسبت به یکدیگر رفتار خوشایندی ندارند. اگر در خواب خود را دید که در آرواره حیوان وحشی باشد تعبیر بر تلاش دشمن بر آسیب رساندن به او را دارد. اگر در خواب دید که فک اش درد کند تعبیر بر آن دارد که آبو هوای او عوض شود و امکان اینکه به این دلیل به بیماری مالاریا مبتلا شود وجود دارد. اگر در خواب آرواره نهنگ را دید تعبیر بر آن دارد که قراردادی ببندد و به موجب آن به ثروت و سود  فراوان برسد.

خواب دیدم آرواره بزرگی دارم، خواب آرواره حیوان دیدم، خواب آرواره دیدم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

تعبیر خواب آرواره

آرواره
آرواره

تعبیر خواب آرواره از دیدگاه آنلی بیتون

اگر در خواب آرواره زشتی دید تعبیر بر رفتار ناصحیح رفقا نسبت به هم دارد. اگر خود را دید که در آرواره حیوان وحشی باشد تعبیر بر تلاش دشمنان و رقیبان برای آسیب رساندن به او و نقشه های او را دارد. اگر در خواب دید فک درد دارد تعبیر بر احتمال بروز بیماری مالاریا در او به دلیل تغییر آب و  هوا دارد.

تعبیر خواب آرواره، خواب دیدم آرواره بزرگی دارم، خواب آرواره دیدم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن
Copyright © 2011 - 2021 | All Rights Reserved | نقشه سایت