تعبیر خواب » دیدن غل در خواب

تعبیر خواب ایران حافظ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

تعبیر خواب غل

تعبیر خواب غل ( قفل )

تعبیر خواب غل از دیدگاه محمدبن سیرین
دیدن غل و زنجیر در خواب نامبارک است و دلیل بر میل فرد به سمت ناحق و ناصحیح می باشد. اگر فردی در خواب ببیند که غل به گردن دارد تعبیر بر آن است که مسلمانی او دروغ بود و در آخر کافر از دنیا خواهد رفت.

تعبیر و تفسیر خواب آنلاین

تعبیر خواب قفل و زنجیر از دیدگاه ابراهیم کرمانی
اگر فرد در خواب ببیند که بر دستش غل باشد تعبیر بر آن است که فردی خسیس می باشد. و برخی از معبران تعبیر می کنند که اگر فرد درستکرداری در خواب خود دید که بر گردنش غل است تعبیرش بر آن است که آن فرد باید از مال و کار دنیا دست بردارد.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن
کانال تلگرام
بخاری برقی
Copyright © 2011 - 2019 | All Rights Reserved | نقشه سایت