تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

تعبیر خواب باد رها کردن ( گوزیدن )تعبیر خواب گوزیدن از دیدگاه محمد بن سیرین

اگر فردی در خواب ببیند که در جمع و در حضور دیگران باد رها کند به طوری که سایرین صدای آن را بشنوند تعبیر بر آن است که در بین مردم صحبتی را خواهد کرد که به موجب آن حرف از طرف دیگران شماتت خواهد شد و به دلیل گفتن آن حرف در بین مردم رسوا خواهد شد.
اگر فرد در خواب ببیند که باد نرم رها کرد و آواز آن را دیگران شنیدند تعبیر آن عکس این خواهد بود.
اما اگر مردی که این خواب را می بیند هندو باشد تعبیر بر آن است که به او نشاط و خرمی می رسد.

 

تعبیر خواب باد رها کردن از دیدگاه امام جعفر صادق (ع)

تعبیر رها کردن باد در خواب بر چهار نوع می باشد:
اولا سخنی ناپسند و زشت، دوم بدگویی، سوم انجام کارهایی که موجب سرزنش و نکوهش فرد می شوند و چهارم تعبیر بر رسوایی می باشد.

 

تعبیر گوز از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر فرد در خواب ببیند که بادی رها می کند که دارای صدای بلند و بوی نامطبوع باشد تعبیر بر آن است که آن فرد اقدام به کاری می کند که به سبب آن کار همه او را سرزنش می کنند و بدگویی او را می کنند.
اگر فرد در خواب بیند که صدا داشت اما بوی نامطبوع نداشت تعبیر بر آن است که از انجام کاری که برایش بی فایده بوده جدا خواهد شد و برایش در این امر خیری نهفته می باشد.
اگر در خواب ببیند که به عمد بادی از خود خارج کندو به دلیل این امر دیگران بر او بخندند او خجالت بکشد تعبیر بر آن است که از کاری بی شغل معیشت آن فرد ساخته خواهد شد.
اگر فرد در خواب ببیند که به عمد باد را رها می کند تعبیر بر آن است که آن فرد فردی بی دین و بی مذهب می باشد.

 

تعبیر باد رها کردن از دیدگاه خالد بن محمد العنبری

باد معده در خواب دیدنش تعبیر بر سخنانی دارد که معنی ندارند و بیهوده اند و امکان اینکه سخنان غیر اخلاقی باشند نیز می باشد.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن
کانال تلگرام
بخاری برقی
Copyright © 2011 - 2019 | All Rights Reserved | نقشه سایت