تعبیر خواب » تعبیر دیدن جغد در خواب

تعبیر خواب ایران حافظ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

تعبیر خواب بوم

تعبیر خواب بوم از دیدگاه جابر مغربی

اگر در خواب دید که بوم دارد یا فردی به او داد تعبیر بر آن دارد که مردی دزد را قهر خواهد کرد. اگر در خواب ببیند که گوشت بوم را می خورد تعبیر بر آن دارد که به اندازه آن از اموال فردی که دزد می باشد خواهد خورد. اگر در خواب ببیند که بچه بوم دارد تعبیر بر آن دارد که غلام کوچک و یا شاگرد دزدی خواهد داشت.

تعبیر خواب بوم از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

برخی از تعبیر کنندگان دیدن بوم و جغد را در خواب تعبیر بر دزد کرده اند و و عده ای دیگر جغد را تعبیر بر فردی خبیث خواهند کرد. اگر در خواب بومی را ببیند که بر روی بام و دیوار و یا تیر چراغ برق نشسته و از آنجا پنجره اتاق او را نگاه می کند تعبیر بر آن دارد که فردی خبیث در اطراف او وجود دارد که چشم بر او دارد. اگر در خواب دید به بوم غذا بدهد تعبیر بر آن دارد که با فردی دوستی خواهد کرد که بدخواه می باشد. اگر ببیند بومی بر بام  او بنشیند تعبیر بر آن دارد که خبری به گوش او خواهد رسید که امکان دارد کذب باشد و اگر کذب هم نباشد موجبات ناراحتی آن فرد را فراهم می کند.

خواب دیدم بوم روی دستم نشسته، خواب بوم دیدم، در خواب بوم را در حال پرواز دیدم.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن
تبلیغات متنی : - رپورتاژ
Copyright © 2011 - 2024 | All Rights Reserved | نقشه سایت | تبلیغات