تعبیر خواب » تعبیر خواب بادزن

تعبیر خواب ایران حافظ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

تعبیر خواب بادزن

تعابیر مختلفی درباره دیدن خواب بادزن وجود دارد که در ایران حافظ می توانید مطالعه نمایید:

تعبیر خواب بازدن یا تعبیر خواب بادبزن از دیدگاه کتاب سرزمین رویاها

اگر فرد در خواب ببیند که یک بادزن دارد تعبیر بر آن است که خبرهایی به وی می رسد که بسیار مسرت بخش می باشند.
اگر خانم جوانی در خواب ببیند که او را باد خواهند زد تعبیر بر آن است که آن خانم به همین زودی ها ازدواج خواهد نمود.
اگر در خواب خانم مجری خود را باد بزند تعبیر بر آن است که به همین زودی ها آشنایی های مهم و پر فایده ای را به دست می آورد.
اگر در خواب ببیند که بادبزن خویش را گم کرده تعبیر بر آن است که یک دوست صمیمی از آن فرد دوری خواهد کرد.
اگر خانمی در خواب ببیند که یک بادبزن می خرد تعبیر بر آن است که آن زن مرد دیگری را دوست می دارد.
اگر فرد در خواب ببیند که سایرین بادبزن دارند تعبیر بر آن است که آن شخص رقیب های فراوانی را دارد.
اگر فرد در خواب ببیند که رقیبش بادبزنی را دارد تعبیر بر آن است که آن فرد مقداری پول را از دست خواهد داد.

تعبیر خواب بادزن از دیدگاه آنلی بیتون

اگر فردی در خواب بادبزن را ببیند تعبیر بر آن است که به زودی خبرهای خوشحال کننده و متعجب کننده فراوانی به وی خواهد رسید.
اگر خانم جوانی در خواب ببیند که با بادبزن خود را باد خواهد زد تعبیر بر آن است که آشنایی های جدیدی برای وی شکل خواهد گرفت. و اگر خواب ببیند که بادبزن قدیمی اش ا گم خواهد کرد تعبیر بر آن است که همسر و نامزد او خواهان خانمی دیگر می شود.


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن
Copyright © 2011 - 2020 | All Rights Reserved | نقشه سایت