تعبیر خواب » بار کشیدن به خواب دیدن

تعبیر خواب ایران حافظ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

تعبیر خواب بار سنگین

تعبیر خواب بار سنگین,تعبیر دیدن بار سنگین در خواب,خواب بار سنگین,دیدن بار سنگین در خواب,بار سنگین,خواب بار سنگین دیدن,بار سنگین دیدن در خواب,تعبیر دیدن بار سنگین در خواب,بار سنگین به خواب دیدن,تفسیر خواب بار سنگین

تعبیر خواب بار سنگین از دیدگاه کتاب سرزمین رویا

اگر فرد در خاوب ببیند که کمرش از سنگینی بار خم شده است تعبیر بر آن است که محتاج به دیگران خواهد شد.

اگر در خواب ببیند که سایرین بار سنگین جابجا می کنند تعبیر بر خوشبختی را دارد.

اگر ببیند کودکان بار سنگینی را جابجا می کنند تعبیر بر امتیاز و پیروزی دارد.

اگر ببیند که دوستانش بار سنگینی را جایجا می کنند تعبیر بر این دارد که پولش بیشتر خواهد شد.

تعبیر خواب بار کشیدن,تعبیر دیدن بار کشیدن در خواب,خواب بار کشیدن,دیدن بار کشیدن در خواب,بار کشیدن,خواب بار کشیدن دیدن,بار کشیدن دیدن در خواب,تعبیر دیدن بار کشیدن در خواب,بار کشیدن به خواب دیدن,تفسیر خواب بار کشیدن

تعبیر خواب بار سنگین از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

اگر بار زیاد در خواب ببینید مانند بار در انبار یا در محوطه ای تعبیر بر خیر و نیکی می باشد. در صورتی که فرد در خواب ببیند در حال بار کشیدن است و در عالم خواب بداند که آن بار مال خودش است و نه متعلق به دیگری باشد،تعبیر بر سود می باشد.

برای این تعبیر فرقی نمی کند که بار را با وسیله ای جابجا کنید و یا بر روی دوش خود جابجا کنید.

تعبیر خواب حمالی,تعبیر دیدن حمالی در خواب,خواب حمالی,دیدن حمالی در خواب,حمالی,خواب حمالی دیدن,حمالی دیدن در خواب,تعبیر دیدن حمالی در خواب,حمالی به خواب دیدن,تفسیر خواب حمالی

اگر در خواب ببینید که به خاطر بردن بار عرق کرده اید و یا خسته شده اید تعبیر بر شادی و نشاطی است که از آن سود عاید شما می شود و به معنی زحمت و رنج نمی باشد.

اگر در خاوب ببیند که برای دیگران بارکشی می کند تعبیر بر بیگاری دارد و به معنی تلاشی می باشد که بیهوده است و سود آن تلاش به دیگران می رسد و فقط رنج آن به آن فرد خواهد رسید. اگر در خواب فرد ببیند بر دوش خودش بار جابجا می کند به اندازه همان بار سود و منفعت خواهد برد. اگر بار زیاد باشد سود و منفعتش زیاد و اگر بار کم باشد سود و منفعتش نیز کم خواهد بود.

تعبیر خواب حمل بار,تعبیر دیدن حمل بار در خواب,خواب حمل بار,دیدن حمل بار در خواب,حمل بار,خواب حمل بار دیدن,حمل بار دیدن در خواب,تعبیر دیدن حمل بار در خواب,حمل بار به خواب دیدن,تفسیر خواب حمل بار

تعبیر خواب حمل بار,تعبیر دیدن حمل بار در خواب,خواب حمل بار,دیدن حمل بار در خواب,حمل بار,خواب حمل بار دیدن,حمل بار دیدن در خواب,تعبیر دیدن حمل بار در خواب,حمل بار به خواب دیدن,تفسیر خواب حمل بار
تعبیر خواب بار,تعبیر دیدن بار در خواب,خواب بار,دیدن بار در خواب,بار,خواب بار دیدن,بار دیدن در خواب,تعبیر دیدن بار در خواب,بار به خواب دیدن,تفسیر خواب بار


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن
کانال تلگرام
بخاری برقی
Copyright © 2011 - 2019 | All Rights Reserved | نقشه سایت