تعبیر خواب » تعبیر خواب قورباغه

تعبیر خواب ایران حافظ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

تعبیر خواب قورباغه

تعبیر خواب قورباغه یا همان غورباغه

تعبیر خواب قورباغه

تعبیر خواب قورباغه

تعبیر خواب قورباغه از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

معبران و تعبیرکنندگان خواب در رابطه با تعبیر خواب قورباغه یا همان غوک و وزق تعبیرهای متفاوت و فراوانی را نگاشته اند که به آنها پرداخته نخواهد شد. تعبیرهای مختلف بر اساس نوع زیست قورباغه انجام گرفته است. به این صورت که از آنجا که این موجود دوزیست اغلب در شب ها و در برکه ها و آبگیرها دیده می شود و شروع به سروصدا می کند تعبیر بر آن کرده اند که قورباغه نشان از زاهدان و شب زنده دارها خواهد بود.برای مثال این سیرین در تعبیر قورباغه در خواب می گوید اگر فردی در خواب ببیند که وزغی  را دارد تعبیر بر آن است که با فردی زاهد هم نشین خواهد شد. اگر فرد در خواب قورباغه ببیند تعبیر بر آن است که با فردی روبرو خواهد شد که یاوه گو بد اخلاق و پر از ادعا می باشد.
در مجموعه دیدن قورباغه در خواب نماد افرادی یاوه گوو پرگو و پرادعاست که حنی افرادی نیز که به سخنانش گوش خواهند داد به یاوه و بی ارزش بودن صحبت هایش وقوف کامل دارند.
اگر فرد در خواب ببیند که در محلی وارد شده که قورباغه فراوان وجود دارد تعبیر بر آن است که به محلی وارد خواهد شد که افراد حاضر در آن اغلب بد نیت و یاوه گو هستند که طبیعتا چنین مکانی نمی تواند مکان امنی باشد.
اگر فرد در خواب ببیند که قورباغه در خانه و اتاق اوست تعبیر بر آن است که مهمانی بر او وارد خواهد شد که از آمدن آن مهمان خوشحال نخواهد شد و این مهمان موجب رنجش او خواهد شد. اگر قورباغه در خواب در آبگیر و جوی دیده شود تعبیر آن به اندازع دیدن قورباغه در محل های نامتعارف بد نخواهد بود.برای مثال اگر قورباغه در کمد لباس ها و چمدان و غیره دیده شود نامتعارف است و تعبیر مبارکی را نخواهد داشت.
اگر فرد در خواب ببیند که قورباغه ای بر روی تخت او قرار دارد و یا در زیر تخت وی قایم شده است تعبیر بر آن است که اگر فرد محرد باشد همسری بد نصیبش خواهد شد و اگر فرد مجرد نباشد تعبیر بر آن است که فرد با همسر خود مشاجره خواهد کرد تا جایی که کار به فحش و ناسزا نیز خواهد کشید. چنین تعبیری چه برای زن و چه برای مرد یکسان خواهد بود. اگر قورباغه را در جیب لباس های خود ببینید تعبیر بر آن است که علاوه بر اینکه مال شما را می برند بلکه ناسپاسی و بگویی نیز خواهند کرد.

تعبیر خواب آنلاین

اگر قورباغه در خواب بر پشت شما چسبیده باشد تعبیر بر آن است که از جانب برادر خود اندوه ناک خواهید شد و اگر قورباغه به سینه شما چسبیده بود از جانب پسرتان اندوهی به شما می رسد و اگر قورباغه در شلوارتان باشد یعنی از همسرتان اندوه و ناراحتی به شما خواهد رسید.
اگر در خواب ببینید که ساک و چمدانی دارد و در آن را باز کنید و قورباغه ای راببینید تعبیر بر آن است که راهی سفری خواهید شد که در این سفر همسفری که نصیب شما می شود نااهل خواهد بود. حال اگر قورباغه را بر درخت و الالخصوص بر روی شاخه های درخت ببینید تعبیر بر آن است که شما فریب داده خواهید شد یعنی برای شما گندم نمایی می کنند و جو می فروشند.
یک معبیر یونانی به نام خانو ایتانوس در تعبیر دیدن قورباغه در خواب می گوید قورباغه همان فردی است که تا وقتی خود فرد حضور دارد به او خوش خدمتی کرده و به روی او می خندد و همان که آن فرد رفت و از او جدا شد سریع در پشت سر به او تهمت و فحش می دهد و حرف های نامربوط می زند که چنین تعبیری در رابطه با قورباغه در خواب ها کاملا صحیح می باشد.

فال تاروت


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

نظراتبدون نظر »

نظري وجود ندارد.

ثبت يک نظر

تبلیغات متنی : - رپورتاژ
Copyright © 2011 - 2024 | All Rights Reserved | نقشه سایت | تبلیغات