تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ی
آ

تعبیر خواب آب روان و جاری

آب روان و جاری
آب روان و جاری

تعبیر خواب آب روان و جاری از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب آبی را ببیند که روان باشد و خروشان و خود را بیرون از آن آب ببیند و در حال تماشای چنین آبی باشد تعبیر بر قدرتی خواهد داشت که فرد با آن مقابله می کند و رودر رو شود.

تعبیر خواب آب روان و جاری از دیدگاه حضرت دانیال

اگر در خواب جوی آب را تمیز و دارای اب گوارا ببیند تعبیر بر معیشت خوب و خوش و آسایش دارد. اگر در خواب دید که از رودخانه و یا جوی آبی آب بخورد که برای او ناشناخته باشد تعبیر بر آن دارد که کاری را آغاز کند که برای او شناخته شده نباشد و طول عمر بالا دارد و اندازه آبی که بخورد به سود برسد. اگر آب جوی تلخ و یا شور باشد تعبیر بر آن دارد که زندگی او تلخ باشد. اگر در خواب جوی آبی را ببیند که شفاف و زلال باشد تعبیر بر آن دارد که امور او به روال خواهد افتاد و کارهایش به راحتی انجام شود. اما اگر آب جوی را تیره دید تعبیر بر نابسامانی امور او دارد که البته با تلاش و سعی قابل تغییر می باشد. اگر در خواب ببیند بر تختی بنشسته که جویی از زیر آن روان باشد تعبیر بر آن دارد که رحمت و ثروت و شانس با او یار خواهد شد و در هر دو دنیا سعادتمند شود.

اگر در خواب ببیند که خود در جوی آب نشسته باشد تعبیر بر رهایی از غصه و بیماری و قرض دارد و اگر فردی که این خواب را دید مسافر باشد تعبیر بر آن دارد که به زودی به وطن خود برخواهد گشت.

تعبیر خواب آب روان و جاری از دیدگاه تام چت ویندرا

اگر در خواب آب را با تغییرات آرام دید تعبیر بر آسایش در امور زندگی را دارد و البته خواب مژده می دهد که زندگی او دارای پایان خوبی می باشد.

تعبیر خواب آب روان و جاری از دیدگاه یوسف نبی

اگر در خواب آبی زلال و روان ببیند تعبیر بر مسافرتی با خیر و رحمت دارد.

تعبیر خواب آب روان و جاری، خواب دیدم در کنار آب روان و جاری ای قدم میزنم، خواب آب روان و جاری دیدم که در آن در خلاف مسیر آب شنا می کنم، خواب آب روان و جاری دیدم.

فال تاروت


حمایت از ایران حافظ

linkedin google plus facebook twitter
ادامه متن

نظراتبدون نظر »

نظري وجود ندارد.

ثبت يک نظر

تبلیغات متنی : - خرید بک لینک - رپورتاژ
Copyright © 2011 - 2021 | All Rights Reserved | نقشه سایت | تبلیغات